Športové jazdenie pre handicapovaných

Športové jazdenie pre handicapovaných

je založené na aktívnom ovládaní koňa jazdcom s telesným alebo intelektuálnym,či kombinovaným znevýhodnením. Jazdci s ohľadom na svoj handicap, sa za použitia špeciálnych pomôcok alebo zmenenej techniky jazdy učí jazdiť na koni, prípadne sa zúčastňuje športových súťaží.

Športové jazdenie handicapovaných delíme do dvoch skupín:

Športové jazdenie intelektuálne a kombinovane znevýhodnených

Pre koho je šjz určené?

Športové jazdenie intelektuálne znevýhodnených je určené všetkým ľuďom v každom veku s IQ 80 a menej., ktorí chcú naďalej rozvíjať svoje zručnosti a schopnosti, neustále si zlepšovať svoju kondíciu, či udržať alebo zlepšovať svoj zdravotný stav.

Športové jazdenie na Slovensku je veľmi málo rozvinuté. Prvý jazdecký klub pre intelektuálne a kombinovane znevýhodnených založila Viktória Ondrušová v roku ------------ So svojimi zverencami sa zúčastňovala aj na národných hrách Špeciálnych Olympiád v okolitých krajinách. Na svetových hrách Špeciálnych Olympiád sa zúčastnili 4krát.

Intelektuálne znevýhodnení ľudia majú tiež svoje talenty , radi športujú a súťažia. Špeciálne Olympiády Slovensko preto pre nich každoročne organizujú preteky, kde môžu predviesť, čo s koňom dokážu.

Špeciálne Olympiády

História

Prvé Špeciálne olympijské hry sa konali 20.júla 1968 v Chicagu. Ich úspech podnietil pani Eunice Kennedy Shriverovú založiť neziskové hnutie Special Olympics International. Jeho programy sa postupne rozvíjali na celom svete. Dnes sú akreditované takmer v 170 krajinách.

Špeciálne Olympiády na Slovensku boli založené v roku 1993. V roku 1988 boli Špeciálne olympiády oficiálne uznané Medzinárodným olympijským výborom a v roku 2016 boli prijatí za člena Slovenského olympijského výboru. Sú jedinou športovou organizáciou, ktorú MOV oprávnil používať slovo olympiáda vo svojom názve.

Na Slovensku sa prvé Národné hry Špeciálnych Olympiád v jazdectve konali v roku -----------------v Poprade.

Jazdecké štýly

Anglický

disciplíny: drezúra, Prix Caprilli, skoky, anglické jazdenie (vyžaduje sa ako rozdeľovací test),English working trails (dráha), gymkhana disciplíny ( Pole Bending - slalomové preteky okolo tyčí, Tímová štafeta, unifikované športové tímy.

Westernový

disciplíny: western working trails, showmanship at halter/briddle(predvedenie koňa na ruke), gymkhana disciplíny ( Pole Bending - slalomové preteky okolo tyčí, Barrel Racing - Preteky okolo sudov, Osmička, Tímová štafeta, unifikované športové tímy.)

Súťaže

Požiadavky na jazdca

Na účasť na pretekoch nie je potrebné absolvovať skúšky základného výcviku jazdca. Je však potrebné absolvovať aspoň 10 jazdeckých tréningov počas 6 mesiacov pred súťažou(podľa Športových pravidiel Specialnych Olympiád). Podľa mňa je to nedostatočná príprava. Jazdiť by mali pravidelne a dlhší čas.

Pred začiatkom súťaže absolvujú všetci jazdci rozdeľovací test. Na základe jeho výsledkov sú potom rozdelení do divízií podľa ich schopnosti bezpečne zdolať akékoľvek pohyby na koni a s koňom v danej disciplíne. Vek a ani pohlavie nie je rozhodujúce. Divízia má spravidla 3-8 jazdcov

Jazdci môžu byť

podporovaní (support) – „S“- potrebuje fyzickú podporu 1 alebo 2 bočných chodcov (vodičov) alebo sa im môže čítať úloha
nezávislí (independent) – „I“ – netreba im pomáhať

označenie divízií

CS – krok s podporou
CI – krok samostatne
BS – klus s podporou
BI – klus samostatne
A – cvalové úlohy

Hodnotenie

rovnováha jazdca, sed, použitie pomôcok, schopnosť dodržiavať pokyny, etiketa a bezpečnosť na jazdiarni, športové správanie.

Výstroj jazdca pre anglický štýl: biele jazdecké nohavice, polokošeľa, sako, kravata alebo plastrón, jazdecké čižmy alebo topánky a chapsy, prilba, chránič chrbta, rukavice sú voliteľné.

Výstroj jazdca pre westernový štýl: nohavice/džínsy, košeľa s limcom a dlhým rukávom, opasok pod pútkami, kravaty,šatky, chapsy a rukavice sú voliteľné, prilba, topánky s hladkou podrážkou a opätkom,ostrohy sú voliteľné.

Požiadavky na koňa

Kôň pre intelektuálne znevýhodneného jazdca by mal mať primeraný temperament a dobrý charakter.Špecifikom pre špeciálne Olympiády je to, že na preteky si nemusíte brať vlastného koňa. Tréner, spolu s prihláškou do súťaže,si zadá požiadavku na koňa a vyplní „profil jazdca“,kde sú uvedené detaily. (diagnóza jazdca, výška a váha jazdca, temperament koňa, výška koňa, aké má schopnosti vo vedení koňa, požiadavky na výstroj koňa, typ sedla a pod….)

Organizátor súťaže – musí zabezpečiť dostatočný počet koní

– vyhradiť dostatočný čas na určenie vhodnosti jazdca pre koňa,resp.naopak

(spravidla dajú na výber tri kone)

Toho istého koňa musí jazdec používať pri všetkých pretekoch počas celej súťaže.

Výmena koňa je povolená iba z bezpečnostných dôvodov alebo ak kôň ochorie.

Požiadavky na trénera:

Každý, kto chce trénovať jazdca s handicapom,by mal mať minimálne licenciu trénera 1.kvalifikačného stupňa.

SJF zatiaľ neupravuje zvláštne požiadavky na trénerov pre intelektuálne a kombinovane handicapovaných.

Tréner by mal byť odborník, mal by poznať kone a rozumieť im, mal by sa riadiť základnými pedagogicko psychologickými zásadami .

Musí brať ohľad na handicap jazdca , jeho fyzické a psychické schopnosti. Treba brať väčší zreteľ na bezpečnosť pri tréningu.